Za deceniju od prometa goriva u Portu preskromnih 655 hiljada

Razmotriti uvođenje poreza na luksuz
24 Aprila, 2021
Staviti van snage odluke ranijeg kabineta
24 Maja, 2021

Za deceniju od prometa goriva u Portu preskromnih 655 hiljada

Država Crna Gora je u protekloj deceniji sa elitne lokacije Porto Montenegro i njenog Graničnog prelaza prihodovala preskromnih 655 hiljada eura po osnovu naplate akciza i PDV-a na promet goriva, pokazuju podaci Nevladine organizacije Akcija za socijalnu pravdu (ASP).

Porto Montenegro je ekskluzivna turistička destinacija i marina na crnogorskom primorju, koja pruža jahting usluge svijetu bogataša, a zahvaljujući poreskim olakšicama prihod od prometa goriva za državnu kasu je očigledno više nego neodgovarajući.

Upravo ovaj primjer je jedan od ilustrativnih pokazatelja dugogodišnje pogrešne poreske politike u zemlji, koju je postavila bivša vlast, a koja demonstrira dominaciju interesa bogataša i privilegovanih na teret opšteg interesa, odnosno interesa svih građana.

Prema podacima ASP-a, naplata PDV-a po osnovu prometa goriva na Graničnom prelazu u Tivtu, na lokaciji Porto Montenegro, od 2012. do kraja prošle godine iznosila je 203 hiljade eura.

Tako je u 2012. godini prihodovano 827 eura, godinu kasnije nepunih 7 hiljada, a narednih godina prosječno oko 30-tak hiljada eura. Prošle godine, koja je obilježena kovid epidemijom, naplata PDV-a od prometa goriva je iznosila oko 5 hiljada eura.

Kada je u pitanju naplata akciza na promet goriva, ona je od 2011. godine, pa do kraja prošle godine, iznosila nepunih 452 hiljade eura. Najniža naplata bila je 2011. kada je iznosila 884 eura, najveća 2017. kada je dostigla 95 hiljada. Prošle godine prihodovano je 12 hiljada od akciza.

Nova Vlada je najavila socijalnu pravdu i ispravljanje pogrešnih politika bivše vlasti, kako bi one bile u interesu svih građana i u interesu onih koji nemaju, odnosno raskid sa politikom koja je bogatima i privilegovanima davala još i više, dok su za socijalno ugrožene ostajale „mrvice“.

Pored toga, a imajući u vidu jako loš finansijski kapacitet Države, izmjene poreskih politika i veće zahvatanje od onih koji imaju, mogu biti značajan budući prihod za državnu kasu.

ASP ukazuje da je na dnevnom redu sjednice Skupštine trenutno ne samo Zakon o budžetu za ovu godinu, već i niz ekonomskih zakona, uključujući i Zakon o porezu na dodatnu vrijednost.

To poslanicima nove vlasti svakako treba da, već sada, predstavlja priliku za amandmanska djelovanja i ispravljanje dugogodišnjih pogrešnih, odnosno privilegujućih zakonskih rješenja.

NVO Akcija za socijalnu pravdu