81 milion za subvencije, dobiće još 200 miliona
4 Juna, 2022
Kinezi zbog Covida zatražili 43,6 miliona
8 Juna, 2022

Za naknade i putovanja 1,7 miliona

Nova vlada je u prvom mjesecu mandata za razne naknade i službena putovanja potrošila nepunih 1,7 miliona eura, dok je za telefonske usluge, rashode za gorivo i ugovore o djelu izdvojila još oko 960 hiljada eura, pokazuju evidencije, koje je analizirala Akcija za socijalnu pravdu.

Istovremeno, manjinska vlada Dritana Abazovića (izabrana na neustavan način) nije imala sluha da pomogne najugroženije u zemlji, u prilog čemu je podatak da je iz centralne kase u maju za jednokratne socijalne pomoći dato svega 12 hiljada eura, iako je najugroženiji sloj građanstva već više mjeseci dodatno ugrožen enormnim uvećanjima osnovnih životnih troškova.

Centralna administracija je u prvom mjesecu mandata nove vlade za službena putovanja potrošila preko 305 hiljada eura, od čega za putovanja u inostranstvu nepunih 201 hiljadu, a u zemlji preko 104 hiljade. Od ukupne sume se za dnevnice službenicima za putovanja u inostranstvo odnosi skoro 57 hiljada eura, a dnevnice u zemlji su koštale preko 22 hiljade eura.

Manjinska vlada je nedavnim rebalansom budžeta uvećala troškove za službena putovanja za čak 1,4 miliona i za njih će ove godine potrošiti 4,4 miliona eura.

Za različite vrste naknada je utrošeno preko 1,3 miliona. Tako je za rad u različitim komisijama (od kojih se mnoge formiraju za poslove koji su redovni zadaci zaposlenih u javnoj administraciji) dato preko 780 hiljada eura, dok su naknade za prevoz iznosile nepunih 32 hiljade eura.

U isto vrijeme su naknade za odvojeni život koštale skoro 170 hiljada eura (nije poznato da se u privatnom sektoru plaća za ovakvo nešto), dok su naknade za putne troškove u Crnoj Gori i Srbiji bile oko 395 hiljada (ovaj trošak se vezuje za zdravstvo i može se pretpostaviti da se radi o naknadama osoblju, koje prati bolesne prilikom transporta).

Rebalansom su naknade uvećane za gotovo 5 miliona i na toj poziciji je preko 14 miliona.

Usluge fiksne i mobilne telefonije su u maju iznosile oko 64 hiljade eura, dok je na poziciji ostalih rashoda za gorivo prikazan trošak od 270 hiljada eura. Vlada je rebalansom uvećala trošak goriva za bezmalo pola miliona i ima na raspolaganju 9,7 miliona ove godine.

Za ugovore o djelu, koji su nezakonita i prikrivena zapošljavanja u javnoj administraciji, u maju je utrošeno preko 622 hiljade eura. Rebalansom je ovaj trošak uvećan za preko milion eura, što je jasan signal novih zapošljavanja u preglomaznoj državnoj administraciji, te ove godine ta stavka iznosi nevjerovatnih 12,9 miliona eura.

Manjinska vlada na početku svog mandata nije pokazala ni „mrvu“ razumijevanja za socijalno najugroženije građane u zemlji, iako ih poslednjih mjeseci naročito pogađa enormno uvećanje životnih troškova, već njeni prvi koraci ukazuju da će joj na prvom mjestu biti funkcionersko-partijski interesi i oholo rasipanje novca u javnoj upravi.

„Buka“ o rezervi da lakše prođe zaduživanje

U maju je sa budžetske rezerve prikazan trošak od 45,8 hiljada eura, koje su utrošene većinom za pomoći u liječenju. To znači da je od početka godine sa budžetske rezerve, a prema onome što je sadržano u evidencijama, utrošeno preko 2,3 miliona eura, od projektovanih 67 miliona.

Proteklih par sedmica je iz novog Ministarstva finansija javnost bila zapljusnuta tvrdnjama da je budžetska rezerva potrošena, pa je potom bilo ipak rečeno da je rezervisana za unaprijed definisane obaveze od ranije vlade.

Istovremeno je javnosti iz novog Ministarstva finansija saopšteno da budžetu nedostaje 50 miliona eura, da bi iz Uprave prihoda i carina poslije toga bilo objavljeno da je u prvih pet mjeseci ostvaren prihod za 120 miliona veći od planiranog, pa se postavlja pitanje kako to onda nedostaje 50 miliona za budžetske potrebe.

Ova javna „buka“ prvo oko utrošene rezerve, pa potom manjka para u državnoj kasi, prevashodno je za potrebe novog zaduženja, koje je potrebno ne zbog ove godine, već za troškove budžeta u narednoj godini.

Naš javni sistem godina živi od zaduživanja i nijedna vlada do sada nije pokazala spremnost da razbije brojne monopole, putem kojih se iz državne kase preliva u privatne, da skreše javnu administraciju na razuman nivo, da smanji enormne troškove rasipništva na sve strane, već se najlakše zadužiti. U tom smislu će biti vrlo zanimljivo vidjeti kako će se neke partije vlasti i opozicije odnijeti prema novom zaduženju, jer su bile vrlo protiv njega.

Milica Krgović

Tekst je objavljen u dnevnom listu Dan i može se pronaći na linku: https://www.dan.co.me/vijesti/drustvo/manjinska-vlada-za-naknade-i-putovanja-dala-1-7-miliona-a-socijali-samo-12-hiljada-pomoc-i-5123347