ASP uputila žalbe Agenciji
2 Oktobra, 2023
Viši sud još ne zna koliko je bilo dokaza i predmeta u depou
15 Oktobra, 2023

Za putovanja novih 710 hiljada

U proteklom mjesecu je manjinsko tehnička vlada, koja je bez političkog legitimiteta, nastavila ogromnu potrošnju za službena putovanja centralne administracije, pa je za te izdatke, zajedno sa troškovima za reprezentaciju, izdvojeno oko 710 hiljada eura iz kase svih građana.

Time ukupan trošak za ovaj izdatak u protekla četiri mjeseca, odnosno od juna kada su održani parlamentarni izbori, dostiže sumu od 2,6 miliona eura, od čega je samo u avgustu, kada je većina centralne administracije na redovnom godišnjem odmoru, potrošeno oko 630 hiljada eura.

U prošlom mjesecu je, od ukupnog iznosa od 710 hiljada, za dnevnice zaposlenima na putevima po zemlji i inostranstvu isplaćeno preko 174 hiljade eura, koje su im praktično džeparac (često i veoma izdašan), a imajući u vidu da im je sve drugo plaćeno.

Za prevoz na putovanjima je potrošeno bezmalo 100 hiljada eura, za smještaj 158 hiljada, dok stavke ostali troškovi i službena putovanja prikazuju potrošnju od još 207 hiljada eura. Troškovi reprezentacije su preko 71 hiljadu eura.

Međutim, Akcija za socijalnu pravdu (ASP) ukazuje da ove prikazane sume ne moraju biti konačne, jer mnogo toga može biti vezano sa službenim putovanjima, ali sakriveno pod drugim budžetskim stavkama, odnosno potrošnjom.

U isto vrijeme, u septembru je za zarade preglomazne centralne administracije, sa povezanim doprinosima i porezom na zarade, prikazan izdatak od preko 51 miliona eura. Međutim, transferi visokom obrazovanju, što su većinski plate, je bio 2,8 miliona eura, transferi institucijama su dodatnih 7,7 miliona, a tu su prikazani Javni servis, gdje je takođe najveći dio za zarade zaposlenih, i još neke institucije, ali i pojedini izdaci opštinama, civilnom sektoru, vjerskim zajednicama.

Za ugovore o djelu, koji su nezakoniti oblik zapošljavanja u javnoj upravi, ali su postali „prečica“ za ubacivanje partijskog i nepotističkog kadra (bez prethodnih provjera znanja i potrebnih iskustava), u septembru je izdvojeno 1,4 miliona (u junu 1,4 miliona, julu i avgustu po 1,3 miliona).

Dodatno je za primanja pripravnika potrošeno 1,1 miliona eura, za izradu projekata (što su opet vrsta zapošljavanja) oko 140 hiljada, javni rad je 254 hiljade, a potrošnja za konsultantske usluge, koji su u velikom broju skrivena zapošljavanja, iznosi 1,4 miliona. Za razne vrste naknada za rad u komisijama, članovima upravnih odbora (bez ljekarskih komisija) još 1,2 miliona, što su opet vrsta primanja povezanih sa zaradama.

Dakle, u proteklom mjesecu su najmanje 60 miliona različiti izdaci, koji se mogu direktno povezati sa različitim vrstama zarada. Početkom ove godine na nivou centralne administracije je bilo preko 45 hiljada uposlenih, ali je brojka do danas sigurno uvećana za značajan broj hiljada, s obzirom da je bila izborna godina. Ministarstvo finansija ne dostavlja ASP-u podatke o zaposlenima nakon početka ove godine, zbog čega je pokrenuto nekoliko pravnih postupaka.

Inače, uz Agenciju za nacionalnu bezbjednost i Ministarvo unutrašnjih poslova, samo još Ministarstvo finansija u septembru krije pojedine budžetske isplate, a šokantno je da se to čini na programima poslovanja državnog trezora i regulisanja finansijskog sistema, što su bili podaci javni čak i za vrijeme vladavine Demokratske partije socijalista.

Enormna potrošnja centralne administracije za vrijeme upravljanja manjinskog premijera Dritana Abazovića, čija je vlada duže od godinu bez ikakvog političkog legitimiteta, dok je država u nepodnošljivom stanju institucionog haosa svake vrste, vjerovatno će ostati upamćeno kao najveće rasipništvo novca građana neke vlade u tehničkim mandatima.

Akcija za socijalnu pravdu