Ministarstvo pravde netransparentno
30 Septembra, 2023
Za putovanja novih 710 hiljada
6 Oktobra, 2023

ASP uputila žalbe Agenciji

Kako je i najavila da će preduzeti odgovarajuće pravne korake, Akcija za socijalnu pravdu (ASP) uputila je Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama više žalbi zbog odbijanja Ministarstva pravde da joj dostavi informacije, koje se odnose na pitanja međunarodne pravne pomoći i pritvora za strana lica.

Ministarstvo pravde odbilo je protekle sedmice više zahtjeva ASP-a za dostavu podataka, koje ova nevladina organizacija prikuplja u vezi sa pitanjima pritvora, uključujući i ekstradicije. Međutim, pod izgovorom da je potrebno sačinjavanje informacija u odnosu na tražene podatke, Ministarstvo je odbilo da ih dostavi, što je indikativno postupanje, jer taj Vladin resor posjeduje elektronske evidencije, iz kojih se podaci koriste na najjednostavnije upite.

U žalbama Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, ASP ocjenjuje da je po srijedi materijalna povreda prava, jer i godišnji izvještaji o radu Ministarstva pravde sadrže različite (objedinjene) podatke iz domena međunarodne pravne pomoći, pa je nejasno kako Ministarstvo pravde tobože mora da sačinjava informacije, kada podatke zatraži civilni sektor.

ASP ukazuje da je nedopustivo da se nosioci vlasti ponašaju kao da su im informacije (i funkcije) ostale „u nasleđe“, već je njihova dužnost da poštuju propise ove države, što se odnosi i na Zakon o slobodnom pristupu informacijama, čija je suština omogućavanje informacija javnosti, koja „ima pravo da zna“, a ne korišćenje „zakonskih prečica“ da se onemogući dostava traženih podataka.

Takođe primjećujemo da djeluje otužno kada vladini zvaničnici svoju netransparentnost u radu pokušavaju da zaogrnu nekakvim praznim saopštenjima, kojima se pravdaju postupanja o odbijanju pristupa informacijama, iako za uskraćivanje informacija nikakvih opravdanja nema, pa kada se već neko poziva da je transparentan u radu, neka to pokaže i na djelu, a ne praznom pričom.

Na kraju napominjemo da je ASP prethodno ukazala da je svojevremeno civilnom sektoru čak i Zoran Pažin, ministar pravde iz Demokratske partije socijalista, koja je ostala u javnosti upamćena kao vlast koja je građanima davala podatke „na kašičicu“, odobravao brojne podatke, a sadašnja manjinsko tehnička vlada se glasno hvali javnošću rada, a to u praksi apsolutno nije slučaj.

Akcija za socijalnu pravdu