Za uljepšavanje zgrade preko milion, za depo ni centa
25 Septembra, 2023
ASP uputila žalbe Agenciji
2 Oktobra, 2023

Ministarstvo pravde netransparentno

Ministarstvo pravde odbilo je da dostavi Akciji za socijalnu pravdu (ASP) set podataka koji se odnose na pitanja međunarodne pravne pomoći i pritvora za strana lica, pod izgovorom da je potrebno sačinjavati informacije, iako zvanični podaci tog Ministarstva pokazuju da postoji elektronski sistem evidencije predmeta međunarodne pravne pomoći, koji se zove „Luris“.

Elektronski sistemi evidencija su baze podataka, koje daju informacije po različitim modelima upita, a da je indikativno što Ministarstvo pravde odbija podatke ASP-u pokazuje i njihov izvještaj o radu za prošlu godinu, u kojem se prikazuju različiti podaci iz evidencija za tu godinu.

Na čelu Ministarstva pravde je tehnički ministar Marko Kovač, koji potpisuje rješenja kojima se odbija pristup informacijama ASP-u, i on na ovaj način demonstrira očitu netransparentnost. U tom smislu, ASP podsjeća da je čak i nekadašnji ministar pravde Demokratske partije socijalista Zoran Pažin civilnom sektoru uredno dostavljao, primjera radi, rješenja o ekstradicijama (uz anonimizaciju), a kamoli podatke iz evidencija.

Ministarstvo pravde, pod upravljanjem Kovača, tvrdi da mu je potrebno da sačinjava informaciju o broju pritvora za strana lica u prošloj i ovoj godini, o broju uloženih žalbi na rješenja o izručenjima, o broju upućenih zamolnica koja se odnose na izručenja okrivljenih ili osuđenih lica, o broju rješenja kojima se dozvoljava ili ne dozvoljava izručenje stranog lica.

Ministarstvo pravde navodi i da nema objedinjene podatke o zemljama sa kojima ima zaključene ugovore o međunarodnoj pravnoj pomoći, niti može uputiti na linkove gdje su objavljeni, nema podatke o ukupnom broju upućenih zamolnica za pružanje pravne pomoći za prošlu godinu, ali ni ovu, kao ni brojke o zamolnicama upućenim posredstvom Interpola, a za isti period.

Pozivanje obveznika primjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama na sačinjavanje informacije je najlakši način za odbijanje dostave podataka zainteresovanim subjektima i građanima, iako je slobodan pristup informacijama i „pravo javnosti da zna“ jedna od osnovnih obaveza ukupne javne uprave i garantovano je domaćih i međunarodnim propisima.

ASP će preduzeti dalje pravne korake u cilju dobijanja traženih podataka.

Naglašavamo i da ASP prikuplja niz informacija od nadležnih pravosudnih i izvršnih organa, koja su u vezi ljudskih prava i sloboda pritvorenih lica, uključujući i ekstradicije, a u okviru projekta kroz crnogorsku šemu malih grantova, koju finansira Građanska alijansa.

Akcija za socijalnu pravdu