Skinuti tajnost sa hedžinga
10 Decembra, 2023
Za rudnik u Mojkovcu planiraju eksproprijaciju
16 Decembra, 2023

Dritan oborio Markovićev rekord

Za deset mjeseci ove godine je broj zaposlenih na nivou centralne administracije uvećan za 1.948 zaposlenih, pa je početkom novembra bilo 46.467 uposlenih, a samo u oktobru, poslednjem mjesecu vladavine tehničke vlade Dritana Abazovića, broj zaposlenih je uvećan za 505 lica.

Početkom ove godine je broj zaposlenih, čije su se zarade isplaćivale iz državnog trezora iznosio 44.519 uposlenih, pa je za deset mjeseci uvećanje preko četiri odsto na nivou centralne administracije, za koju se godinama ukazuje da je preglomazna i bespotrebna u tolikom broju.

Na ovaj način je manjinsko tehnička vlada Dritana Abazovića oborila rekord vlade Duška Markovića, koji je 2020. povećao broj zaposlenih za 1.511 novouposlenih. Početkom te 2020. je broj uposlenih iznosio 41.935, a do kraja godine je uvećan na 43.446 zaposlenih. Ta godina bila je godina parlamentarnih izbora, baš kao i ova godina.

Isplate iz trezora obuhvataju upravno-pravosudni sistem u zemlji, zdravstveni i obrazovni sistem.

Kada su u pitanju ministarstva, kojih je bilo 18, zajedno sa Generalnim sekretarijatom Vlade, za deset mjeseci ove godine zabilježen je skok zaposlenja za 135 novozaposlenih, pa je početkom novembra u njima bilo čak 3.256 zaposlenih, za razliku od 3.121 sa početka godine.

Ministarstvo rada je za deset mjeseci uvećalo broj zaposlenih za 31, Ministarstvo finansija za 30 zaposlenih, Ministarstvo unutrašnjih poslova za 20, Ministarstvo ekonomskog razvoja za 14 zaposlenih, Ministarstvo pravde za 11 zaposlenih…

Služba predsjednika Crne Gore sa 23 zaposlenih početkom ove godine, poslije deset mjeseci bilježi skok na 34 zaposlena, što je više za 11 zarada.

Tokom 2021. godine, u kojoj je premijer bio Zdravko Krivokapić, broj zaposlenih na nivou centralne administracije je uvećan za 226 novouposlenih. Krivokapićeva vlada oborena je početkom 2022., a Abazović je u maju te godine došao na njenu čelnu poziciju.

Inače,  početkom 2019. godine su isplate zarada iz trezora prikazivane za 41.757 zaposlenih. To znači da je za poslednjih bezmalo pet godina zabilježeno uvećanje za 4.710 uposlenih, što je punih deset odsto do početka novembra ove godine.

O preglomaznoj javnoj administraciji i potrebi smanjenja broja zaposlenih u njoj se govori još od 2010. godine, kada je tadašnja vlada Demokratske partije socijalista i njeno Ministarstvo finansija pravilo projekcije o smanjenju broja zaposlenih. Sve je ostalo mrtvo slovo na papiru.

Prednji podaci zasnovani su na najnovijim i ranije dobijenim informacijama od Ministarstva finansija na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama. ASP uzima da su pouzdani jedino ako su kao takvi, tj kao pouzdani dostavljeni od ovog Vladinog resora.

Akcija za socijalnu pravdu