Nudi garancije, a državni kredit nije vratio
9 Decembra, 2023
Dritan oborio Markovićev rekord
12 Decembra, 2023

Skinuti tajnost sa hedžinga

Akcija za socijalnu pravdu (ASP) uputiće formalnu inicijativu predsjedniku Vlade Milojku Spajiću da naloži ministru finansija da se sa dokumentacije o raskidu hedžing aranžmana skine oznaka tajnosti, a istovremeno traži informacije o isplatama angažovanima u ranijem Ministarstvu kapitalnih investicija (MKI), a sadašnjem Ministarstvu saobraćaja, u vezi projekta autoputa i to mjesecima pošto je prva dionica bila završena.

Ministarstvo finansija je ove sedmice, u rješenju kojeg potpisuje novi ministar finansija Novica Vuković, odbilo zahtjev ASP-a da joj se dostavi kompletna dokumentacija Ministarstva finansija u vezi prekida hedžing aranžmana, ali i sve transakcije/promete računa po ovom osnovu.

Ministarstvo finansija se pozvalo na oznaku tajnosti iz juna ove godine, koju je donijela tadašnja manjinska vlada Dritana Abazovića, iako je novi ministar imao mogućnost da stavi van snage ranije rješenje o tajnosti i onda donese novo kojim će dostaviti traženu dokumentaciju.

Sama oznaka tajnosti iz juna ove godine je pravno potpuno neobrazložena i u testu štetnosti se sa samo jednom riječju „da“ navodi da bi objava informacije o rezultatima prekida hedžing aranžmana ugrozila ekonomsku politiku Crne Gore, bez i jedne dodatne riječi obrazloženja, a ASP će podnijeti tužbu Upravnom sudu zbog ovakvog pravnog postupanja.

ASP ocjenjuje da već prvi potezi novog ministra nagovještavaju da će igrati „na kartu tajnosti“, a ne transparentnosti i prava javnosti da zna. Novi predsjednik Vlade javno tvrdi da mu je jedan od osnovnih prioriteta transparentnost rada, pa ASP očekuje da će naložiti objavu informacija i prateće dokumentacije o prekidu hedžing aranžmana.

Pored toga, ASP traži i da se javnosti objelodane informacije o isplatama angažovanima u ranijem MKI, a sadašnjem Ministarstvu saobraćaja, po osnovu projekta prve dionice autoputa, a mjesecima nakon što je on bio završen i šta je konkretno bio njihov posao i za šta su plaćani.

ASP je pripremila set zahtjeva na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama prema novoformiranom Ministarstvu saobraćaja, a nakon prijave od jednog građanina da je i bliskim rođacima rukovodilaca državnog resora omogućeno da primaju mjesečnu naknadu po osnovu projekta prve dionice autoputa, mjesecima pošto je on zvanično bio završen.

U međuvremenu je ASP od Monteputa ponovo zatražila konačnu fakturu, koju je ispostavio glavni izvođač radova, kineska China Road and Bridge Corporation, ali je iz ove državne kompanije saopšteno da nije ispostavljena, jer je preostalo da se završe nezavršeni radovi na otklanjanju nedostataka uočenih u toku upotrebe-probnog rada.

Prva dionica autoputa Bar Boljare je zvanično otvorena u julu 2022. godine, odnosno prije godinu i po.

Akcija za socijalnu pravdu