Gradonačelnik Podgorice štiti privatnost firme

Za punih šest godina oslobađanja za autoput 257,2 miliona
21 Jula, 2021
Šteta za EPCG tri miliona zbog kredita sa Prvom bankom
2 Augusta, 2021

Gradonačelnik Podgorice štiti privatnost firme

Iz sjedišta Glavnog grada Podgorice odbijaju da objelodane donatorske ugovore zaključene u poslednje dvije godine, uključujući i one sa podgoričkim „Bemaxom“, firmom koja je za tri godine mandata gradonačelnika Ivana Vukovića od Podgorice prihodovala 13,7 miliona eura.

Ta suma od 13,7 miliona, za tri godine, je veća nego za punih devet godina, prije Vukovićevog mandata, a u kojima je „Bemax“ od Glavnog grada prihodovao 11,5 miliona eura, pokazali su podaci Nevladine organizacije Akcija za socijalnu pravdu (ASP).

U okviru praćenja lokalne uprave kroz regionalni Weber projekat o reformi javne uprave, čiji je partner u Crnoj Gori Institut Alternativa, ASP je tražila odluke o dodjeli različitih pomoći Glavnog grada zbog COVID epidemije, kao i ugovore o donacijama za poslednje dvije godine.

Posebno su traženi i donatorski ugovori sa „Bemaxom“, a ASP je planirala da pravno analizirala sve donatorske pomoći Glavnom gradu tokom perioda teške zdravstvene krize u zemlji.

Međutim, iz Službe za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika odbili su da dostave ugovore o donacijama, pozivajući se na zakonski osnov da se zahtjev može odbiti zbog zaštite privatnosti, pri tome nijednom riječju ne obrazlažući koji su to podaci koje treba zaštititi.

Ovakvo postupanje je potpuno pravno neutemeljeno, zbog čega će ASP tražiti od drugostepenog organa poništenje tog rješenja, ali će istovremeno i Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK) dostaviti informaciju o postojanju većeg broja donatorskih ugovora na nivou Glavnog grada, kako bi se utvrdilo da li u bilo kom obliku postoji narušavanje javnog interesa.

Najbitniji poslovi koje je „Bemax“ realizovao u Glavnom gradu u poslednjih nekoliko godina jesu izgradnja Jugozapadne obilaznice, čiji je trup projektovan kao tačka spajanja budućeg postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i izgradnja primarnog kolektora.

Kolektor je dio ukupnog projekta za prečišćavanje otpadnih voda, procijenjenog na 30-tak miliona eura, a za koji je poznato da je trenutno najveća „zlatna koka” kada su u pitanju poslovi koje će dodijeliti Podgorica. Pretkvalifikacioni tender je okončan i otvaranje ponuda je na jesen.

Na sajtu Glavnog grada može se naći veći broj informacija o donacijama „Bemaxa“ Podgorici, poput nedavne sanacije deponije na Zlatici, gdje je ta firma lagerovala građevinski otpad tokom izgradnje Petlje Smokovac, kao dijela dionice autoputa Smokovac Mateševo. Upravo ova firma je najveći podizvođač na autoputu, kojeg finansira Država.

„Bemax“ je donirao i plažu u Rogamima, vrijednosti 200 hiljada. Tu plažu je prethodno koristio za lagerovanje materijala zbog rekonstrukcije puta ka Spužu, u poslu koji je od Države naplatio 3,5 miliona eura. Nedaleko od Rogama, a sa nepunih 200 hiljada je firma pomogla Glavnom gradu rekonstrukciju puta u Piperima, što je ozvaničeno na predizborno ljeto prošle godine.

Tu su i donacija izgradnje sportsko rekreativne zone u Tološima, vrijedne 800 hiljada, dok je prije nekoliko dana potpisan ugovor o uređenju Njegoševog parka i šetališta uz Moraču.

Ipak, najveća donacija se tiče izgradnje škole u Tološima, što je najavljeno da će koštati sedam miliona, ali Glavni grad nije potpisnik tog ugovora. Njega je sedmicu prije izbora nove Vlade potpisao tadašnji ministar prosvjete Damir Šehović, za kojeg je naknadno ASK utvrdila da je bio u sukobu interesa, jer je bio izabran za poslanika, a obavljao je poslove ministra u punom obimu.

Ines Mrdović

Pravni savjetnik pri NVO Akcija za socijalnu pravdu