Tajna MUP-ovi papiri za Do Kvona
4 Januara, 2024
Besprizornih 1,1 miliona za putovanja i reprezentaciju
10 Januara, 2024

Parlament da raspravlja o Poglavlju 27

Akcija za socijalnu pravdu (ASP) dostaviće ove sedmice inicijative skupštinskom Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje i Odboru za evropske integracije, sa predlogom da se kroz kontrolno saslušanje utvrdi presjek stanja u Poglavlju 27 i usaglašenost domaćeg sa pravom Evropske Unije (EU), a kako bi kroz izradu zaključaka parlament doprinio bržem procesu ispunjavanja obaveza Države Crne Gore u ovom segmentu evropskih integracija.

Podaci ASP-a, dobijeni od Skupštine Crne Gore na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, pokazuju da je u protekloj deceniji pred narodnim poslanicima bilo devet sistemskih zakona iz oblasti zaštite životne sredine, ali stepen usklađenosti sa evropskim direktivama treba da se nastavi i ispuni niz završnih mjerila za zatvaranje Poglavlja 27.

Posebno izazovna oblast je upravljanje otpadom, a predlog tog zakona je nedavno usvojen od Vlade i trebalo bi brzo da se nađe pred državnim parlamentom, dok Brisel očekuje i da Vlada bez odlaganja utvrdi Nacionalni energetski i klimatski plan i više drugih strateških dokumenata.

Poglavlje 27 je veoma izazovno u finansijskom smislu i potrebna su ogromna ulaganja u desetinama miliona eura da bi se ispunili strogi zahtjevi EU za zaštitu životne sredine. Ipak, u osiromašenom i društveno polarizovanom društvu, kakvo je crnogorsko, u dobroj mjeri se ova oblast posmatrala (i dijelom i dalje posmatra) kao drugorazrednog značaja, pa se tako prirodni resursi nemilice iskorištavaju i uništavaju, a izostaju značajnija ulaganja u zaštitu.

Poglavlje 27 odnosi se na oblast zaštite životne sredine i klimatske promjene, a pravna tekovina EU obuhvata propise koji se tiču klimatskih promjena, kvaliteta voda i vazduha, upravljanja otpadom, zaštitu prirode, industrijsko zagađenje, hemikalije, buku i civilnu zaštitu.

U poslednjem Izvještaju Evropske Komisije o napretku Crne Gore u pristupanju EU za 2023. godinu, ukazuje se da je postignut ograničen napredak u daljem usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU o vodama, zaštiti prirode i klimatskim promjenama. Kako se kaže, potrebni su značajni napori o implementaciji i sprovođenju, naročito na polju upravljanja otpadom, kvaliteta voda i vazduha, zaštite prirode i klimatskih promjena.

ASP je sredinom prošlog mjeseca počela realizaciju projekta „Kvalitetnijim zakonima za bolju zaštitu životne sredine“, u okviru kojeg radi na pravnoj analizi deset sistemskih zakona iz ove oblasti i njihovoj usklađenosti sa evropskim direktivama.

Projekat se realizuje kroz grant šemu šireg projekta „Osnaživanje učešća civilnog društva u oblasti životne sredine u procesu pristupanja EU (4E)“, kojeg realizuje Koalicija 27, podržanog od Evropske unije i Ministarstva javne uprave. Vodeći partner na tom projektu je Centar za zaštitu i proučavanje ptica.

Akcija za socijalnu pravdu