Problemi i na mostovima i podvožnjacima na autoputu

Ogromni propusti u izgradnji tunela na dionici autoputa – pukotine, voda, loš beton
7 Novembra, 2021
Počela kontrola tendera od 54 miliona
19 Novembra, 2021

Problemi i na mostovima i podvožnjacima na autoputu

Do prije nekoliko mjeseci na pojedinim mostovima i podvožnjacima na dionici autoputa Smokovac Mateševo postojao je niz problema u kvalitetu obavljenih radova, ali juče objavljeni Vladin izvještaj o izvedenim radovima na ovoj dionici ne navodi da li su ti nedostaci uklonjeni.

Vlada je juče objelodanila izvještaj Monteputa, sa dinamikom i presjekom izvedenih radova do kraja ove sedmice. Međutim, objavljeni izvještaj sadrži samo dio podataka, koje inače sadrže izvještaji Monteputa, kao državne kompanije koja ih dostavlja Vladi, kao investitoru projekta.

„Zbog dovođenja u pitanje kvaliteta izvedenih radova na pojedinim mostovima, Inženjer je otvorio tehničke NCN-ove vezane za problematičan kvalitet izvedenih betonskih radova konstrukcije mostova“, navodi se u dokumentaciji, koja je u posjedu Akcije za socijalnu pravdu (ASP), a odnosi se na period do prije nekoliko mjeseci.

Podaci su dobijeni na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Tako se ukazuje da je na mostovima Đurićev Laz, Ratkov Laz i Lutovo došlo do oštećenja prvog sloja asfalta i do pojave vode na mjestima oštećenja, a s tim u vezi je Inžinjer naložio Izvođaču da utvrdi uzroke oštećenja i predloži mjere sanacije. Vladin jučerašnji izvještaj ne otkriva da li su ta pitanja zatvorena, ili nijesu.

Inžinjer je francusko italijanski Konzorcijum Ingerop Conseil & Ingenierie-Geodata Engineering S.p.A., koji je plaćen nekoliko desetina miliona eura za kontrolu izvedenih radova na prioritetnoj dionici. Kontrolu obavljaju i dvije domaće komisije, formirane od Vlade, jedna je za projektnu dokumentaciju, druga za kvalitet urađenog posla. I one su plaćene u milionskim iznosima.

Izvođač radova je kineska kompanija China Road and Bridge Corporation (CRBC) sa nizom domaćih kompanija, kao podizvođačima. Najveći „dio kolača“ uzeo je podgorički „Bemax“.

„Na već izvedenim podvožnjacima Pavličići i Bratonožićke Njive 2 uočeno je curenje vode u svodu podvožnjaka. Inženjer je naložio Izvođaču da pristupi otklanjanju nedostataka izvedenih hidroizolacionih radova“, kaže se u dokumentu, u posjedu ASP-a. Vladin izvještaj ne pokazuje da li je ovaj problem otklonjen.

„U zoni mosta Uvač 4 došlo je do pojave većeg klizišta. Proces klizanja terena je deformisao (translatorno pomjerio) oporac za više od 80 cm i na njega više nije moguće osloniti rasponsku konstrukciju, takođe i potporni zid broj 7 je deformisan i više nije u funkciji. Projekat sanacije ovog klizišta je odobren i sanacioni radovi se izvode na terenu…“, kaže se u dokumentaciji.

Nadalje se objašnjava da je preprojektovan Glavni projekat mosta, završeni radovi na konstrukciji mosta, a sanacija nestabilne kosine je bila u završnoj fazi. Mjerenja su pokazivala da se teren stabilizovao, ali u jučerašnjem Vladinom izvještaju nema nikakvih podataka ni o ovome.

„Na pojedinim mostovima uočena su “veća” vertikalna pomjeranja, tj oscilacije ploče mosta, prilikom prolaska teretnog vozila preko mosta. Stav Inženjera i DKR-a je da nema potrebe za dinamičkom kontrolom konstrukcije mosta, već da će nakon ugradnje betonske zaštitne ograde i nakon asfaltiranja, ploča dobiti dodatu krutost, nakon čega će se uraditi ispitivanje mosta probnim opterećenjem, kako je to predviđeno Glavnim projektom“, navodi se u dokumentaciji.

Na prioritetnoj dionici je ukupno 19 mostova, a ASP je ranije objavila da su pojava pukotina, pojave vode kod većih kiša, loša ugradnja betona, kačenje ventilatora na površine bez armature, bili samo neki od problema izgradnje tunela na dionici autoputa Smokovac Mateševo. U Vladinom jučerašnjem izvještaju nema podataka da li su ti problemi prevaziđeni i na koji način.

ASP je takođe objavila da je CRBC mijenjala odobreni Glavni projekat i izvodila građevinske radove suprotno njemu, što Vlada smatra jednim od razloga za kašnjenje završetka tog posla. Izvjesno je da će crnogorski građani, a uprkos činjenici da se vrlo brzo očekuje završetak građevinskih radova, na samo otvaranje ove dionice još sačekati.

Imajući u vidu da je dolazilo do čestih izmjena Glavnog projekta, može se ocijeniti da je on urađen bez kvalitetnog istraživanja vrlo kompleksnog geografskog terena, kakav je onaj kojim prolazi dionica Smokovac Mateševo.

To istovremeno pokazuje i pogubnost odluke bivše Vlade da se u jedan ovako složeni posao, sa ogromnim finansijskim uticajem na budžet države, krene na način da se izabranom izvođaču da posao, koji podrazumijeva da on istovremeno i uradi Glavni projekat, a potom i izvodi radove.

Do sada je ukupna ugovorena vrijednost radova na ovoj dionici najmanje 905,9 miliona eura.

Ines Mrdović

Akcija za socijalnu pravdu