Za najugroženije Vlada nema novca
22 Maja, 2022
Za Možuru 13,1 miliona
3 Juna, 2022

Sa rezerve do maja potrošeno 2,3 miliona

U prva četiri mjeseca ove godine sa budžetske rezerve je potrošeno oko 2,3 miliona eura, pokazuje evidencija isplata u SAP sistemu, koje je analizirala Akcija za socijalnu pravdu (ASP), dok je istovremeno za otplatu kredita, kamata i povezanih troškova u istom periodu plaćeno 147 miliona.

Isplaćenih 2,3 miliona je 3,4 odsto od opredijeljenih oko 67 miliona na budžetskoj rezervi za ovu godinu, dok javna evidencija sa ove budžetske linije nema prikazanih isplata sa oznakom tajnosti, za razliku od tajnih isplata na nekim drugim budžetskim linijama.

Nema javnih informacija o eventualnom preusmjeravanju novca za potrošnju sa budžetske rezerve na neku drugu ili druge potrošačke jedinice.

U januaru je sa budžetske rezerve prikazana potrošnja od oko 265 hiljada eura, u februaru nepunih pola miliona eura, u martu je izdvojeno 1,1 miliona eura, a u aprilu nešto preko 400 hiljada eura, što je za prvi kvartal ove godine ukupno oko 2,3 miliona eura.

U pogledu pojedinačnih isplata, Institut Simo Milošević je u dva navrata dobio pola miliona eura, dok se bilježi veliki broj isplata za prevoznike u saobraćaju, poljoprivredne proizvođače, zatim po osnovu pomoći zbog elementarnih nepogoda ili za različite vrste izdvajanja zbog lošeg socijalnog statusa, za potrebe liječenja ili školovanja, a bilježe se i isplate za više nevladinih organizacija.

Budžetska rezerva je godinama „crna rupa“ javnih finansija, a projektovani iznosi u desetinama miliona eura poslednjih godina samo su pokazatelj nekvalitetnog projektovanja potrošnje. Opšte je raširen i stav da je ona „zlatni adut“ u izbornim ciklusima zbog isplata različitih pomoći i na taj način mogućeg političkog uticaja na glasače.

Istovremeno, u prva četiri mjeseca ove godine je za otplatu kredita, kamata i povezanih bankarskih troškova iz trezora plaćeno oko 147 miliona eura, od čega se samo na kamate odnosi 33,2 miliona.

Tako je u januaru za servisiranje javnog duga izdvojeno 32,6 miliona, mjesec kasnije 15,7 miliona, u martu 12,8 miliona, a u aprilu 85,5 miliona. Proteklog mjeseca je bivše Ministarstvo finansija i socijalnog staranja isplatilo nepovoljni kredit Swiss banci od 30 miliona, zahvaljujući čemu je oslobođeno zlato države, koje je protekle decenije služilo kao kolateral za različite dugove.

Ogromni iznosi za vraćanje dugova ukazuju na stanje „sprženih“ javnih finansija zemlje, koja je godinama bez realne ekonomije i već deceniju i po u velikoj mjeri opstaje zahvaljujući „začaranom krugu“ zaduživanja, kako bi se pokrile brojne „rupe u budžetu“ nastale politikama vlada Demokratske partije socijalista.

Te „rupe“ svojevremeno su počele od famozne državne pomoći Prvoj banci, nastavljene podrškom Kombinatu aluminijuma Podgorica, a produbljene uspostavljanjem različitih monopola, za koje se iz budžeta godinama izdvaja više nego što treba i iz državne kase preliva u privatne džepove, ali i kreiranjem preglomaznog partijsko-funkcionerskog državnog aparata.

Prema podacima ASP-a, dobijenim od novog Ministarstva finansija na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, na kraju aprila je sistem o stanju duga prema kreditorima pokazivao da je taj dug bezmalo 1,1 milijardi eura i blizu 834 miliona dolara.

Akcija za socijalnu pravdu