Otvorena Pandorina kutija
7 Maja, 2022
Sa rezerve do maja potrošeno 2,3 miliona
28 Maja, 2022

Za najugroženije Vlada nema novca

Dok je najugroženiji sloj građanstva sedmicama teško ugrožen enormnim poskupljenjima u crnogorskim trgovinama, manjinska vlada (izabrana na neustavan način) kroz tehnički rebalans budžeta uvećava za najmanje 9 miliona potrošnju u javnoj administraciji, što ukazuje na nastavak bahatog odnosa prema novcu svih građana.

Istovremeno to ukazuje i na potpuni izostanak empatije prema najgroženijim građanima u zemlji, prije svega penzionerima i socijalno ugroženima, jer se 9 miliona eura moglo usmjeriti na interventne pomoći tim građanima, a naročito imajući u vidu neprimenjivost nedavno usvojenih ekonomskih zakona, koji u praksi nijesu doveli do nikakvog smanjenja troškova života.

Kroz najavljeni tehnički rebalans budžeta, koji to praktično već nije, manjinska vlada trošak za službena putovanja uvećava za čak 1,4 miliona i projektuje da za njih ove godine utroši 4,4 miliona, dok troškove goriva povećava za bezmalo pola miliona i potrošiće za te svrhe 9,7 miliona.

I za troškove reprezentacije (ručkovi, večere, događaji sa zakuskama) će manjinskoj vladi trebati dodatnih 170 hiljada eura, pa će u ovoj godini za to biti izdvojeno oko 530 hiljada eura, dok se za nepunih 200 hiljada bilježi uvećanje komunikacionih troškova (telefon, internet) i u 2022. će za taj trošak biti izdvojeno bezmalo 5,4 miliona.

Za preko milion eura manjinska vlada uvećava trošak ugovora o djelu i ove godine će za to biti potrošeno nevjerovatnih oko 12,9 miliona, što se može direktno povezati sa time da će doći do rasta broja zaposlenih u već preglomaznoj javnoj upravi, jer je opšte poznato da je ovo jedan od mehanizama za „ubacivanje“ politički podobnog kadra, uz kršenje redovne zakonske procedure.

Za preko 733 hiljade uvećava se i budžetska stavka „ostale usluge“, pa je ona projektovana na preko 9,5 miliona, a upravo je i na ovoj stavci dodatni novac za zapošljavanja u administraciji.

Ipak, najveće uvećanje izdataka – gotovo pet miliona – je na poziciji „ostale naknade“, jer se ona uvećava sa 9,1 milion na 14,1 miliona eura. Ovo se može dovesti u vezu sa „sječom“ na visoko rukovodnim pozicijama, koja je već počela i očito će biti nastavljena, a nakon nedavnog izbora manjinske vlade i povratka Demokratske partije socijalista (DPS) u koalicionu vlast.

Ovdje je bitno napomenuti da budžetska linija „ostale naknade“ u dobroj mjeri obuhvata i plaćanja za rad u raznim komisijama, grupama, timovima i slično, a gdje se članovima takvih tijela dodatno plaća za ono što je njihov redovni posao.

Prvi rebalans budžeta ne uliva optimizam za najugroženije građane, prije svega penzionere i socijalno ugrožene, koji će samo posredno, a ne i direktno, zahvaljujući ranijem Programu „Evropa sad“, imati neznatna uvećanja primanja.

Prednje posebno imajući u vidu da su se tonovi novih ministara i poslanika koalicione vlasti sveli bukvalno na potrebu da u državi hljeb i par osnovnih namirnica budu dostupni najugroženijim građanima, što implicira da život danas u zemlji bukvalno svode na puko preživljavanje.

U konačnom, najveći broj građana dobro zna da povratak DPS-a na vlast znači istovremeno da će za njih ostajati mrvice, a da će se većina društvenog bogatstva i dalje slivati partijsko-funkcionerskoj klasi i privilegovanim subjektima i pojedincima.

Akcija za socijalnu pravdu