Šehović i Bemax bez cijene ugovorili donaciju škole u Podgorici

Šest godina CRBC i Bemax bez posebne poreske kontrole na autoputu
12 Septembra, 2021
Inicijativa oko naknada za sudije, partijama preporuke oko imovine funkcionera
27 Septembra, 2021

Šehović i Bemax bez cijene ugovorili donaciju škole u Podgorici

Ugovor o donaciji ranijeg Ministarstva prosvjete i podgoričkog „Bemaxa“ o izgradnji osnovne škole u Tološima, u Podgorici, koji je ugovoren u vrijeme takozvanog tranzicionog perioda bivše Vlade Duška Markovića, zaključen je bez utvrđene cijene, odnosno vrijednosti donacije.

Ugovor su, pet dana prije izbora nove Vlade Zdravka Krivokapića, tj 30. novembra prošle godine, potpisali bivši ministar prosvjete Damir Šehović i osnivač „Bemaxa“ Veselin Kovačević.

Prema Ugovoru o donaciji, koji je u posjedu Nevladine organizacije Akcija za socijalnu pravdu (ASP), predmet donacije je izgradnja osnovne škole u Tološima sa salom za fizičko vaspitanje na dvije urbanističke parcele, koje su u svojini Vlade Crne Gore.

Međutim, ugovor ne sadrži niti pravni osnov na bazi kojeg se zaključuje, niti se u bilo kojem članu poziva na odluku Vlade Crne Gore, kojom odobrava da se na urbanističkim parcelama u Tološima, koje su u njenom vlasništvu, sagradi škola kroz donaciju „Bemaxa“.

Takođe, ugovor ne sadrži cijenu, odnosno vrijednost donacije, pa ga sve to čini ne samo pravno upitnim i manjkavim aktom. Iz „Bemaxa“, koji u Tološima već intenzivno gradi osnovnu školu, ranije su javno objavili da će vrijednost donacije biti oko sedam miliona eura.

U ugovoru se navodi da će se precizan iznos donacije utvrditi posebnim aneksom na bazi specifikacija, predračuna i druge dokumentacije, koju ispostavi „Bemax“. Stoga je ASP danas, putem Zakona o slobodnom pristupu informacijama, od Vlade dodatno zatražila sve anekse i prateću dokumentaciju u vezi ove donacije, kao i odluke, kojom ustupa zemljište.

„Primalac donacije se obavezuje da pribavi svu potrebnu pravnu i tehničku dokumentaciju, saglasnosti, odobrenja i prijave, angažuje treće lice koje će vršiti stručni nadzor (na osnovu procedura angažovanja nadzora prilikom realizacije projekata iz Kapitalnog budžeta), te da obezbijedi nesmetano izvođenje radova bez prekida“, navodi se u ugovoru.

U pogledu sporova, ugovor o donaciji definiše da će se rješavati međusobnim sporazumom, a ako to izostane, onda je nadležan sud u Podgorici. Međutim, ugovor o donaciji, iako je njegov predmet višemilionske vrijednosti, nema nikakvih zaštitnih klauzula.

ASP će u ponedjeljak 27. septembra uputiti inicijativu Agenciji za sprječavanje korupcije sa predlogom da utvrdi da li je ovaj ugovor o donaciji zaključen na zakonit, objektivan i nepristrasan način, te da li na bilo koji način postoji narušavanje javnog interesa.

Prema podacima sa sajta kompanije „Bemax“, završetak osnovne škole je planiran za narednu godinu. Prema crnogorskom poreskom sistemu, kompanije, koje daju donacije, mogu ostvariti određene poreske olakšice.

Ova podgorička kompanija je vodeća u građevinskom sektoru i ostvaruje desetine miliona prihoda od poslova koje dobija od države i lokalnih samouprava, a samo po osnovu podizvođačkih ugovora na dionici autoputa Smokovac Mateševo, ima ugovorenih preko 230 miliona eura.

Ines Mrdović

Pravni savjetnik pri NVO Akcija za socijalnu pravdu