Spajić i partije da zaštite ranjive, napraviti otklon od nehumanog zakona

Inicijativa oko naknada za sudije, partijama preporuke oko imovine funkcionera
27 Septembra, 2021
Cijena od 54 miliona za TE ne smije se uvećati ni centa
5 Oktobra, 2021

Spajić i partije da zaštite ranjive, napraviti otklon od nehumanog zakona

Akcija za socijalnu pravdu (ASP) uputiće sjutra predsjedniku Skupštine Aleksi Bečiću i svim poslaničkim klubovima da omoguće da se iz kapitalnog budžeta za narednu godinu dio novca opredijeli za dnevne centre za odrasla lica sa smetnjama u razvoju, čime bi se ispravila dugogodišnja nepravda prema njima i njihovim prodicama, koje se označavaju ranjivim porodicama.

U isto vrijeme, ASP je predložila da se izmijeni Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti tako da se, do obezbjeđenja takvog smještaja, ukine starosna granica od 26 godina, koja sada licima sa smetnjama u razvoju sa tim navršenim godinama onemogućava da nastave da budu dalji korisnici postojećih dnevnih centara, a u onim opštinama u kojima takvi centri postoje.

Inicijativu sa identičnim zahtjevima ASP je protekle sedmice dostavila Ministarstvu finansija i socijalnog staranja i resornom ministru Milojku Spajiću.

Od postojeće 24 opštine u osam nema dnevnih centara za djecu i mlade (zakon ih prepoznaje do 26 godina) sa smetnjama u razvoju, dok maltene većina opština nema uopšte dnevne centre za lica sa navršenih 26 godina, već se oni socijalno isključuju i „pušteni su niz vodu“, čime se izlažu neprihvatljivoj društvenoj diskriminaciji i narušavaju im se osnovna ljudska prava.

Odredba o starosnoj granici od 26 godina, a u kontekstu crnogorskih prilika, gdje ne postoje dnevni centri za lica iznad te starosne granice, nesporno predstavlja diskriminaciju.

Tako se pred roditeljima tih lica (pogotovu samohranim) postavlja ogroman izazov kako da obezbijede dalju socijalnu uključenost svoje djece i spriječe da u potpunosti postanu „nevidljivi i izgubljeni“ članovi ovog društva, ali, sa druge strane, i kako da rade i obezbijede porodici egzistenciju, kada bi morali biti konstantno uz svoju djecu.

ASP očekuje da će Spajić i partije prihvatiti ovu Inicijativu, koja bi značila ispravljanje dugogodišnje nepravde prema osobama sa smetnjama u razvoju i ukupno ranjivim porodicama, te se nada da neće ići putem bivše vlasti kojima su oni, kojima je pomoć bila najpotrebnija, uvijek bili poslednji na ljestvici prioriteta, zakonskih obaveznosti i ljudske humanosti.

U zemlji, koja dionicu autoputa može platiti milijardu eura, potencijalni izdaci od nekoliko miliona za dnevne centre, svakako su zanemarljiv iznos, te ASP očekuje da će partije imati sluha za podnijeti predlog, kao i da se izmijeni odredba o starosnoj granici od 26 godina.

Nova vlast je najavila socijalnu pravdu za sve građane, pa se ASP nada da će zaštiti prava osoba sa smetnjama u razvoju i poboljšati ukupne uslove njihove socijalizacije.

Akcija za socijalnu pravdu