ASP traži zeleni plan za Pljevlja i podatke o ekonomskoj digitalizaciji

Spremni da “spale” još 15 miliona
25 Oktobra, 2021
ASK ispituje funkcionerske naknade za sudije
31 Oktobra, 2021

ASP traži zeleni plan za Pljevlja i podatke o ekonomskoj digitalizaciji

Akcija za socijalnu pravdu (ASP) uputila je danas zahtjev Ministarstvu finansija i socijalnog staranja (MFSS) da joj dostavi plan zelene agende za pravednu tranziciju Pljevalja, za koji je najavljeno da je vrijedan pola milijarde eura, dok su od Ministarstva ekonomskog razvoja zatražene informacije o projektima ekonomske digitalizacije u zemlji.

ASP pozdravlja mogućnost otvaranja novih razvojnih perspektiva za Pljevlja kroz sprovođenje zelene (i digitalne) agende, a što dolazi nakon trodecenijskog trovanja građana Pljevalja, koje su u međuvremenu postale jedan od najzagađenijih gradova Evrope, te kontinuiranog izvlačenja prirodnih resursa iz tog grada, od čega su najviše koristi imali najviše privatni interesi, a manje ukupan javni interes.

Međutim, građanima Pljevalja je potrebno ponuditi jasne garancije da će u narednim godinama zaista i doći do realizacije ambicioznog plana zelene agende, sa fokusom na digitalizaciju lokalne privrede, pa je već sada potrebno objelodaniti šta uključuje plan, koji su projekti projektovani, ko će finansirati te projekte, koliki je potencijalni obim zapošljavanja.

Ovo posebno što su građanima Pljevalja (a i ostalim građanima u zemlji) godinama obećavane „kule i gradovi“ u zapošljavanjima i kvalitetnijem životu, ali se malo šta od obećanja realizovalo, te je mnogim Pljevljacima (ali i drugim građanima sjevera) stoga jedino bilo preostalo da kupe „karte u jednom pravcu“ ka Podgorici, Beogradu, Sarajevu, Luksemburgu…  

Iako je nerealno očekivati da preko noći bude pokrenuto pitanje pravedne tranzicije i zelene digitalizacije, ali i ukupne ekonomske digitalizacije u zemlji, ipak je potrebno što hitnije preduzeti neophodne korake u tom pravcu, sa posebnom pažnjom na sprovođenje najširih konsultacija sa građanima i njihovog informisanja o ovoj, za njih, prilično apstraktnoj temi.

ASP ukazuje da treba raskrstiti sa ranijim praksama držanja projekata i planova u fiokama nadležnih organa, odnosno daleko od očiju javnosti, već MFSS i Ministarstvo ekonomskog razvoja treba da građanima približe sve uticaje digitalne transformacije u ekonomiji, posebno njene benefite.

S prednjim u vezi za ukazati je da su trenutno na javnoj raspravi Nacrt izmjena i dopuna Zakona o regionalnom razvoju i Nacrt Strategije digitalne transformacije do 2026. godine, što treba iskoristiti kao priliku da se građani upoznaju sa pitanjima ukupnog digitalnog razvoja, a ASP će se aktivno uključiti u raspravu na ove teme.

ASP je odnedavno član nacionalne ICEDA mreže, koja je formirana kao dio regionalnog projekta za povećanje građanskog angažmana na polju Digitalne agende. Projekat finansira Evropska Unija. Partner za Crnu Goru je nevladina organizacija 35 mm.

Akcija za socijalnu pravdu