Marko Perunović tužio državu za 745 eura, Tripković zastupnik

Nekima sloboda daleko
29 Novembra, 2023
Najviše zamolnica za izručenja ka Srbiji
4 Decembra, 2023

Marko Perunović tužio državu za 745 eura, Tripković zastupnik

Advokatska kancelarija Tripković & Raičević, čiji je jedan od osnivača aktuelni državni sekretar saobraćaja Pavle Tripković, podnijela je ovog aprila u ime nekadašnjeg državnog sekretara u Ministarstvu kapitalnih investicija (MKI) Marka Perunovića tužbu za isplatu duga od 745 eura, koje je Perunović tražio od države po osnovu članstva u jednoj radnoj komisiji.

Tripković je u međuvremenu izabran za državnog sekretara u novoformiranom Ministarstvu saobraćaja, a Akcija za socijalnu pravdu (ASP) traži od tog i od Ministarstva energetike (nastali podjelom MKI) da objelodane sve aktuelne sporove, ukoliko postoje, a gdje se kao zastupnik strana u sporu pojavljuje ta advokatska kancelarija, kao i da li postoje važeći ugovori ministarstava o pružanju pravnih ili konsultantskih usluga sa tom kancelarijom.

Prednje je neophodno radi utvrđenja postojanja potencijalnog konflikta interesa nakon izbora Tripkovića za državnog sekretara. ASP traži i sve isplate iz državnog trezora u poslednje tri godine prema toj advokatskoj kancelariji, a u posjedu je ne samo tužbe Perunovića, već i jednog, u najmanju ruku, indikativnog ugovora o pružanju pravnih usluga sa tom kancelarijom sa kraja 2021., koji je potpisao Pavle Tripković za satnicu 100 eura za rad i 50 eura za vrijeme provedeno na putu.

ASP je takođe u saznanju da Perunovićev spor nije jedini te vrste, a napomene radi, bivši državni sekretar je došao u centar interesovanja, nakon što je sredinom ove godine kockao sa 20 hiljada eura sa biznis kartice državne firme Elektroktroprivreda – Željezara, u kojoj je bio predsjednik Odbora direktora. Tim slučajem se sada bave pravosudne vlasti.

Perunović tužbom protiv države, koja se sa aspekta vrijednosti spora može ocijeniti bizarnom, traži naknadu duga od 745 eura po osnovu članstva u Komisiji za evropske integracije. Odlukom iz aprila 2022. godine članovima je dato pravo na mjesečnu naknadu od 30 odsto iznosa bruto zarade u prethodnoj godini, a to pravo je ukinuto jula iste godine.

Nije poznato kako je državni funkcioner u gomili redovnih poslova mogao na kvalitetan način da se posveti i poslovima u vezi evropskih integracija, te šta su mu bila zaduženja u komisiji i da li je te poslove obavljao tako što su trpjeli ostali redovni poslovi, ali u tužbi navodi da se više puta obraćao MKI za isplatu naknade za period od „3 mjeseca i 4 dana“.

„Pripadajuća mjesečna naknada za navedeni period nikada nije isplaćena…“, navodi se u tužbi predatoj nikšićkom Osnovnom sudu krajem aprila ove godine od Tripkovićeve kancelarije.

Nešto više od dvije godine ranije, odnosno februara 2021. upravo je Perunović odobrio rješenje tadašnjeg MKI o obrazovanju komisije za sagledavanje stanja u realizaciji ugovora o koncesijama za male hidroelektrane (mHE), a u kojoj je Pavle Tripković izabran za njenog člana.

Ne zna se kako su birani članovi komisije van tog državnog organa i da li je poziv bio upućen na više adresa advokata ili je Tripković izabran po poznanstvu, a ne znaju se ni isplate članovima komisije po osnovu ovog angažovanja.

Deset mjeseci kasnije, odnosno sredinom novembra 2021. godine MKI i Pavle Tripković su potpisali ugovor o pružanju pravnih usluga, koji se takođe odnosio na pitanje mHE, odnosno na analizu ugovora o koncesiji i sačinjavanje predloga rješenja, pripremu izjašnjenja Države u sporovima oko mHE i učestvovanju u pregovorima i sastancima i drugim bitnim pitanjima.

Međutim, ugovorom nije bio specificiran broj ugovora o koncesijama, koji treba da bude analiziran, broj sporova za koje je trebalo pripremiti izjašnjenja i slično, dok je u isto vrijeme nejasno zašto je onda bila formirana radna grupa, a takođe je nepoznato zašto se angažuju advokati za ono što je u konkretnom bio posao Zaštitnika imovinsko pravnih interesa.

Prema ugovoru pravne usluge su trebalo da budu isporučene do kraja te godine, ali se ugovor mogao produžiti (ASP nema podatke da li je to učinjeno). Naknada po satu za angažovanje advokata iznosila je 100 eura za rad advokata i 50 eura za vrijeme advokata provedeno na putu, bez PDV-a. Međutim, broj procijenjenih sati rada advokata uopšte nije bio definisan ugovorom.

Tripković je nakon izbora nove vlade izabran za državnog sekretara u Ministarstvu saobraćaja. Iz predloga za imenovanje nijesu vidljive njegove reference za saobraćajni sektor i pitanja ukupne saobraćajne infrastrukture, osim advokatsko/pravnih referenci.

Akcija za socijalnu pravdu