Ko su vlasnici i kolika je odšteta
17 Septembra, 2022
Pohara budžeta zbog izbora, spakovano 58 miliona
21 Septembra, 2022

Popis do kraja godine

Vlada Crne Gore projektovala je Predlogom rebalansa budžeta dodatnih milion eura za aktivnost popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, zbog čega je dužna da ukupnoj javnosti objavi da li to namjerava da do kraja ove godine zaista sprovede popis i u kom tačno vremenskom periodu.

Ovo je posebno bitno imajući u vidu ne samo da se vlada Dritana Abazovića nalazi u tehničkom mandatu, jer je izgubila podršku u parlamentu, već i aktuelnu izbornu kampanju za lokalne izbore u velikom broju crnogorskih gradova krajem oktobra, a uz moguće i opšte izbore u zemlji.

Kada se tome dodaju uslovi ekstremne ukupne političke i ekonomske krize u zemlji, manjinsko tehnička vlada je obavezna da javnosti objelodani kada to namjerava da sprovede popis stanovništva – da li narednog mjeseca, kada su lokalni izbori u zemlji, u novembru ili decembru, kada će i uslovi za provođenje popisa zbog zimskog perioda svakako biti otežani.

Pravno, ali i politički posmatrano, sama namjera da vlada, koja je u tehničkom mandatu, provodi popis stanovništva, domaćinstava i stanova djeluje krajnje besprizorno.

Vlada je kod potrošačke jedinice Uprava za statistiku (Monstat) Predlogom rebalansa budžeta projektovala sljedeće: u okviru programa Nacionalna statistika, potprograma Statistička istraživanja, analize i informisanje, aktivnost Popis stanovništva, domaćinstva i stanova opredjeljena su dodatna sredstva u iznosu od 1.026.676 eura kako bi se obezbijedila nedostajuća sredstva za aktivnost Popis stanovništva.

Kako se obrazlaže, povećanje je uslovljeno rastom minimalne cijene rada, prosječne zarade u Crnoj Gori i stope inflacije.

Ranijim Budžetom za ovu godinu, ukupni rashodi Uprave za statistiku bili su na nivou od 4,64 miliona eura, a Predlogom rebalansa budžeta se uvećaju na 5,67 miliona eura.

Akcija za socijalnu pravdu